Wij, de drie gebroeders Teurlincx, zijn al zo'n 35 jaar intensief en beroepsmatig bezig met het opzetten en bewerken van dieren. Het is
geen hobby, het is een vak. Je leert het alleen zoals het vroeger ging bij de gilden. Van vader op zoon, van leerling tot gezel en van gezel
tot meester. Er bestaat geen echte schoolse opleiding voor. Iedereen die beweert dat je dit vak als hobby goed kunt uitoefenen, neemt
genoegen met minder kwaliteit en zal vaak bedrogen uitkomen. Alleen de jarenlange omgang met alle soorten dode dieren en zelfs
specialisatie binnen ons bedrijf geven U de garantie dat wij met het door U aangeleverde dier maximaal haalbare resultaat bereiken.
Wij prepareren zoogdieren, vissen, reptielen en huisdieren van groot tot klein, maar wij verrichten ook allerlei werkzaamheden die
daarmee samenhangen, zoals het maken van preparaten voor musea en het monteren van schedels en complete geraamten. Ook het in
kunststof nabootsen van delen van dieren rekenen tot ons vak. Voor veel grote preparaten zoals leeuwen of herten kopen wij complete
unstof binnenmodellen, afkomstig uit de VS. Ook daarin bestaat weer een specialisatie waartegen wij niet kunnen concurreren. Elk zijn
vak en elk zijn boterham.

Door de constante hoge kwaliteit die wij kunnen leveren hebben wij erkenning gevonden in de wereld en onze producten staan op vele
plaatsen op onze aardbol te pronken in vele musea en bij hun trotse eigenaren. Het gaat daarbij om jachttrofeeën, maar vaak ook om
dieren die dood gevonden zijn en die nog in een zodanige staat verkeerden dat ze op te zetten waren. Musea maken dankbaar gebruik
van onze kennis en vaardigheden en wij leveren op vraag in allerlei houdingen en samenstellingen, zoals jachtdieren met hun prooi, of
diorama's met dieren in hun natuurlijke houding en omgeving. Veel van onze opdrachten komen uit de reclamewereld, waar kwaliteits-
eisen onveranderd zeer hoog liggen en waaraan wij kennelijk kunnen voldoen.

Tegenwoordig is het merendeel van onze fauna beschermd en moet de eerlijke vinder van een dood dier bij de politie een vergunning
aanvragen. Die vergunning is in principe kostenloos. Op die vergunning wordt vermeld welk dier het betreft, de vindplaats en de
vermoedelijke doodsoorzaak. Met het dier en de vergunning komt U naar onze zaak (of stuurt het per post op) waarna wij samen
Bekijken wat voor het gevonden dier de mogelijkheden zijn.Met inzet en het vakmanschap dat U van ons mag verwachten, gaan wij met
Uw dier aan de slag. Als illustratie staat op onze pagina een deel van onze dieren. Dit zijn slechts voorbeelden uit onze collectie.

Veel dieren zijn van klanten/eerlijke vinders en zijn niet te koop. Soms hebben we zelf de beschikking over een dier dat we te koop
aanbieden voor de kostprijs van het prepareren. Wij maken geen winst op de handel in dode dieren.
Welkom.
Zoogdieren.
Vogels.
Showroom.
Nieuw.
Contact.
Contact.